Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επαγγελματικός και Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός

 Όλοι οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών αφιερωμένες στους επαγγελματίες του καφέ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: στο κέντρο εκπαίδευσής μας παρέχουμε εκπαίδευση σε δύο φάσεις: στο πρώτο επίπεδο εκπαιδεύουμε ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ στα βασικά του Espresso και στη γνώση του εξοπλισμού. Το δεύτερο επίπεδο είναι για προχωρημένους επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να μάθουν την τέχνη του LATTE  και την Παρασκευή προϊόντων βασισμένων στον Espresso. Η εκπαίδευση διεξάγεται από αυθεντίες στην τέχνη του Espresso, με πλήρη πιστοποιητικά προσόντων από την AICAF.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους κύριους κατασκευαστές εξοπλισμού Espresso, προσφέροντας ότι καλύτερο για την παρασκευή των διαφόρων χαρμανιών: οι μηχανές αλέσματος, οι μηχανές καφέ και τα υπόλοιπα εξαρτήματα δεν θα έχουν πια μυστικά για εσάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: οι δικές μας εσωτερικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και το δίκτυο συνεργασίας με τα τμήματα τεχνικής εξυπηρέτησης των κύριων κατασκευαστών εξοπλισμού για Espresso αποτελούν εγγύηση ότι θα έχετε πάντα ένα πρόθυμο «χέρι βοηθείας» σε οποιοδήποτε εξοπλισμό σας παρέχουμε.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ: κατάλληλη διαμόρφωση των προϊόντων μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας μπορεί να παρασχεθεί κατόπιν αιτήματός σας ακόμα και για μικρές ποσότητες, περιλαμβάνοντας συσκευασία και εξαρτήματα· εάν διστάζετε, απλώς ρωτήστε μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδος

quickmill

Training and professional equipment

All our customers have access to a series of services dedicated to coffee professionals:

Coffee Training: In our in-house training center we provide training at two stages: level one is for beginners and deals with the basics of Espresso coffee and Equipment knowledge; level two is for advanced professionals willing to learn Latte Art and the preparation of espresso based drinks. Training is performed by Masters in the Art of Espresso, fully qualified by AICAF.

Equipment: We entertain excellent relationships with all the leading Espresso equipment manufacturers, offering the best for brewing your blends: grinders, coffee machines and other accessories will have no more secrets for you.

Technical Services: Our own internal service and the network of cooperation with the technical departments of all the main Espresso equipment manufacturers ensure that you will always have a helping hand on whatever equipment we supply.

Private Labels: A customization of our products, including packaging and accessories can be provided upon request, even for small volumes, if in doubt just ask for more information.

Εxclusive representative in Greece

quickmill